MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

TEK DZEN HESAP PLANI

TEK DZEN HESAP PLANI
 
HESAP SINIFLARI
1 DNEN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
3 KISA VADEL YABANCI VARLIKLAR
4 UZUN VADEL YABANCI VARLIKLAR
5 ZKAYNAKLAR
6 GELR TABLOSU HESAPLARI
7 MALYET HESAPLARI
8
9 NAZIM HESAPLAR
1 HESAP GRUPLARI
DNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEERLER
11 MENKUL KIYMETLER
12 TCAR ALACAKLAR
13 DER ALACAKLAR
14
15 STOKLAR
16
17
18 GELECEK AYLARA AT GDERLER VE GELR TAHAKKUKLARI
19 DER DNEN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
20
21
22 TCARI ALACAKLAR
23 DER ALACAKLAR
24 MAL DURAN VARLIKLAR
25 MADD DURAN VARLIKLAR
26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
27 ZEL TKENMEYE TAB VARLIKLAR
28 GELECEK YILLARA AT GDERLER VE GELR TAHAKKUKLARI
29 DER DURAN VARLIKLAR
3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
30 MAL BORLAR
31
32 TCAR BORLAR
33 DER BORLAR
34 ALINAN AVANSLAR
35
36 DENECEK VERG VE DER YKMLLKLER
37 BOR VE GDER KARILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AT GELRLER VE GDER TAHAKKUKLARI
39 DER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
40 MAL BORLAR
41
42 TCAR BORLAR
43 DER BORLAR
44 ALINAN AVANSLAR
45
46
47 BOR VE DER KARILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AT GELRLER VE GDER TAHUKKUKLARI
49 DER UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
5 ZKAYNAKLAR
50 DENM SERMAYE
51
52 SERMAYE YEDEKLER
53
54 KR YEDEKLER
55
56
57 GEM YILLAR KRLARI
58 GEM YILLAR ZARARLARI
59 DNEM NET KRI (ZARARI)
6 GELR TABLOSU HESAPLARI
60 BRT SATILAR
61 SATI NDRMLER (-)
62 SATILARIN MALYET (-)
63 FAALYET GDERLER (-)
64 DER FAALYETLERDEN OLAAN GELR VE KRLAR
65 DER FAALYETLERDEN OLAAN GDER VE ZARARLAR (-)
66 FNANSMAN GDERLER (-)
67 OLAANDII GELR VE KRLAR
68 OLAANDII GDER VE ZARARLAR (-)
69 DNEM NET KRI (ZARARI)
7 MALYET HESAPLARI
7/A SEENEI
70 MALYET MUHASEBES BALANTI HESAPLARI
71 DREKT LKMADDE VE MALZEME GDERLER
72 DREKT LK GDERLER
73 GENEL RETM GDERLER
74 HZMET RETM MALYET
75 ARATIRMA VE GELTRME GDERLER
76 PAZARLAMA SATI VE DAITIM GDERLER
77 GENEL YNETM GDERLER
78 FNANSMAN GDERLER
7/B SEENEG
79 GDER ETLER
790 LK MADDE VE MALZEME GDERLER
791 CRET VE GDERLER
792 MEMUR CRET VE GDERLER
793 DIARIDAN SALANAN FAYDA VE HZMETLER
794 ETL GDERLER
795 VERG RESM VE HARLAR
796 AMORTSMANLAR VE TKENME PAYLARI
797 FNANSMAN GDERLER
798 GDER ETLER YANSITMA HESAPLARI
799 RETM MALYET HESABI
8 (SERBEST)
9 NAZIM HESAPLAR
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
0 (SERBEST)

HESAP PLANI


1 DNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEERLER
100 KASA
101 ALINAN EKLER
102 BANKALAR
103 VERLEN EKLER VE DEME EMRLER (-)
104
105
106
107
108 DER HAZIR DEERLER
109
11 MENKUL KIYMETLER
110 HSSE SENETLER
111 ZEL KESM TAHVL, SENET VE BONOLARI
112 KAMU KESM TAHVL, SENET VE BONOLARI
113
114
115
116
117
118 DER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIYMETLER DEER DKL KARILII (-)
12 TCAR ALACAKLAR
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLER
122 ALACAK SENETLER REESKONTU (-)
123
124
125
126 VERLEN DEPOZTO VE TEMNATLAR
127
128 PHEL TCAR ALACAKLAR
129 PHEL TCAR ALACAKLAR KARILII (-)
13 DER ALACAKLAR
130
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 TRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BALI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
134
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DER ETL ALACAKLAR
137 DER ALACAK SENETLER REESKONTU (-)
138 PHEL DER ALACAKLAR
139 PHEL DER ALACAKLAR KARILII (-)
14
15 STOKLAR
150 LK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMULLER - RETM
152 MAMLLER
153 TCAR MALLAR
154
155
156
157 DER STOKLAR
158 STOK DEER DKL KARILII (-)
159 VERLEN SPAR AVANSLARI
16
17
18 GELECEK AYLARA AT GDERLER VE GELR TAHAKKUKLARI
180 GELECEK AYLARA AT GDERLER
181 GELR TAHAKKUKLARI
182
183
184
185
186
187
188
189
19 DER DNEN VARLIKLAR
190
191 NDRLECEK KATMA DEER VERGS
192 DER KATMA DEER VERGS
193 PEN DENEN VERGLER VE FONLAR
194
195
196 PERSONEL AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLM NOKSANLARI
198 DER ETL DNEN VARLIKLAR
199 DER DNEN VARLIKLAR KARILII (-)
DURAN VARLIKLAR
20
21
22 TCAR ALACAKLAR
220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLER
222 ALACAK SENETLER REESKONTU (-)
223
224
225
226 VERLEN DEPOZTO VE TEMNATLAR
227
228
229 PHEL ALACAKLAR KARILII (-)
23 DER ALACAKLAR (2)
230. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
231. TRAKLERDEN ALACAKLAR
232. BALI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
233.
234.
235. PERSONELDEN ALACAKLAR
236. DER ETL ALACAKLAR
237. DER ALACAK SENETLER REESKONTU (-)
238.
239. PHEL DER ALACAKLAR KARILII (-)
24 MAL DURAN VARLIKLAR
240. BALI MENKUL KIYMETLER
241. BALI MENKUL KIYMETLER DEER DKL KARILII (-)
242. TRAKLER
243. TRAKLERE SERMAYE TAAHHTLER (-)
244. TRAKLER SERMAYE PAYLARI DEER DKL KARILII (-)
245. BALI ORTAKLIKLAR
246. BALI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHTLER (-)
247. BALI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEER DKLG KARILII (-)
248. DER MAL DURAN VARLIKLAR
249. DER MAL DURAN VARLIKLAR KARILII (-)
25 MADD DURAN VARLIKLAR
250. ARAZ VE ARSALAR
251. YER ALTI VE YER ST DZENLER
252. BNALAR
253. TESS, MAKNE VE CHAZLAR
254. TAITLAR
255. DEMRBALAR
256. DER MADD DURAN VARLIKLAR
257. BRKM AMORTSMANLAR (-)
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259. VERLEN AVANSLAR
26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260. HAKLAR
261. EREFYE
262. KURULU VE RGTLENME GDERLER
263. ARATIRMA VE GELTRME GDERLER
264. ZEL MALYETLER
265.
266.
267. DER MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268. BRKM AMORTSMANLAR (-)
269. VERLEN AVANSLAR
27 ZEL TKENMEYE TAB VARLIKLAR
270.
271. ARAMA GDERLER
272. HAZIRLIK VE GELTRME GDERLER
273.
274.
275.
276.
277. DER ZEL TKENMEYE TAB VARLIKLAR
278. BRKM TKENME PAYLARI (-)
279. VERLEN AVANSLAR
28 GELECEK YILLARA AT GDERLER VE GELR TAHAKKUKLARI
280. GELECEK YILLARA AT GDERLER
281. GELR TAHAKKUKLARI
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
29 DER DURAN VARLIKLAR
290.
291. GELECEK YILLARDA NDRLECEK KATMA DEER VERGS
292. DER KATMA DEER VERGS
293. GELECEK YILLAR HTYACI STOKLAR
294. ELDEN IKARILACAK STOKLAR VE MADD DURAN VARLIKLAR
295.
296.
297. DER ETL DURAN VARLIKLAR
298. STOK DEER DKL KARILII (-)
299. BRKM AMORTSMANLAR (-)
3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
30 MAL BORLAR
300. BANKA KREDLER
301.
302.
303. UZUN VADEL KREDLERN ANAPARA TAKSTLER VE FAZLER
304. TAHVL ANAPARA BOR, TAKST VE FAZLER
305. IKARILMI BONOLAR VE SENETLER
306. IKARILMI DER MENKUL KIYMETLER
307.
308. MENKUL KIYMETLER HRA FARKI (-)
309. DER MAL BORLAR
31
32 TCAR BORLAR
320. SATICILAR
321. BOR SENETLER
322. BOR SENETLER REESKONTU (-)
323.
324.
325.
326. ALINAN DEPOZTO VE TEMNATLAR
327.
328.
329. DER TCAR BORLAR
33 DER BORLAR
330.
331. ORTAKLARA BORLAR
332. TRAKLERE BORLAR
333. BALI ORTAKLIKLARA BORLAR
334.
335. PERSONELE BORLAR
336.
337. DER BOR SENETLER REESKONTU (-)
338.
339. DER ETL BORLAR(1)
34 ALINAN AVANSLAR
340. ALINAN SPAR AVANSLARI
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349. ALINAN DER AVANSLAR
35
36 DENECEK VERG VE DER YKMLLKLER
360. DENECEK VERG VE FONLAR
361. DENECEK SOSYAL GVENLK KESNTLER
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368. VADES GEM ERTELENM VEYA TAKSTLENDRLM VERG VE DER YKMLLKLER
369. DENECEK DER YKMLLKLER
37 BOR VE GDER KARILIKLARI
370. DNEM KRI VERG VE DER YASAL YKMLLK KARILIKLARI
371. DNEM KRININ PEN DENEN VERG VE DER YKMLLKLER (-)
372. KIDEM TAZMNATI KARILII
373. MALYET GDERLER KARILII
374.
375.
376.
377.
378.
379. DER BOR VE GDER KARILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AT GELRLER VE GDER TAHAKKUKLARI
380. GELECEK AYLARA AT GELRLER
381. GDER TAHAKKUKLARI
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
39 DER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
390.
391. HESAPLANAN KDV
392. DER KDV
393.
394.
395.
396.
397.
398. SAYIM VE TESELLM FAZLALARI(1)
399. DER ETL YABANCI KAYNAKLAR
4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
40 MAL BORLAR
400. BANKA KREDLER
401.
402.
403.
404.
405. IKARILMI TAHVLLER
406.
407. IKARILMI DER MENKUL KIYMETLER
408. MENKUL KIYMETLER HRA FARKI (-)
409. DER MAL BORLAR
42 TCAR BORLAR
420. SATICILAR
421. BOR SENETLER
422. BOR SENETLER REESKONTU (-)
423.
424.
425.
426. ALINAN DEPOZTO VE TEMNATLAR
427.
428.
429. DER TCAR BORLAR
43 DER BORLAR
430.
431. ORTAKLARA BORLAR
432. TRAKLERE BORLAR
433. BALI ORTAKLIKLARA BORLAR
434.
435.
436.
437. DER BOR SENETLER REESKONTU (-)
438. KAMUYA OLAN ERTELENM VEYA TAKSTLENDRLM BORLAR
439. DER ETL BORLAR(1)
44 ALINAN AVANSLAR
440. ALINAN SPAR AVANSLARI
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449. ALINAN DER AVANSLAR
45
46
47 BOR VE GDER KARILIKLARI
470.
471.
472. KIDEM TAZMNATI KARILII
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479. DER BOR VE GDER KARILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AT GELRLER VE GDER TAHAKKUKLARI
480. GELECEK YILLARA AT GELRLER
481. GDER TAHAKKUKLARI
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
49 DER UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
490.
491.
492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKN EDLEN KATMA DEER VERGS(1)
493. TESSE KATILMA PAYLARI
494.
495.
496.
497.
498.
499. DER ETL UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
5 Z KAYNAKLAR
50 DENM SERMAYE
500. SERMAYE
501. DENMEM SERMAYE (-)
52 SERMAYE YEDEKLER
520. HSSE SENETLER HRA PRMLER
521. HSSE SENED PTAL KRLARI
522. M.D.V. YENDEN DEERLEME ARTILARI
523. TRAKLER YENDEN DEERLEME ARTILARI
524.
525.
526.
527.
528.
529. DER SERMAYE YEDEKLER
53
54 KR YEDEKLER
540. YASAL YEDEKLER
541. STAT YEDEKLER
542. OLAANST YEDEKLER
543.
544.
545.
546.
547.
548. DER KR YEDEKLER
549. ZEL FONLAR
55.
56.
57 GEM YILLAR KRLARI
570. GEM YILLAR KRLARI
58 GEM YILLAR ZARARLARI (-)
580. GEM YILLAR ZARARLARI
59 DNEM NET KRI (ZARARI)
590. DNEM NET KRI
591. DNEM NET ZARARI (-)
6 GELR TABLOSU HESAPLARI
60 BRT SATILAR
600. YURT SATILAR
601. YURTDII SATILAR
602. DER GELRLER
61 SATI NDRMLER (-)
610. SATITAN ADELER (-)
611. SATI SKONTOLARI (-)
612. DER NDRMLER (-)
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
62 SATILARIN MALYET (-)
620. SATILAN MAMLLER MALYET (-)
621. SATILAN TCAR MALLAR MALYET (-)
622. SATILAN HZMET MALYET (-)
623. DER SATILARIN MALYET (-)
624.
625.
626.
627.
628.
629.
63 FAALYET GDERLER (-)
630. ARATIRMA VE GELTRME GDERLER (-)
631. PAZARLAMA SATI VE DAITIM GDERLER
632. GENEL YNETM GDERLER (-)
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
64 DER FAALYETLERDEN OLAAN GELR VE KRLAR
640. TRAKLERDEN TEMETT GELRLER
641. BALI ORTAKLIKLARDAN TEMETT GELRLER
642. FAZ GELRLER
643. KOMSYON GELRLER
644. KONUSU KALMAYAN KARILIKLAR
645.
646.
647.
648.
649. FAALYETLE LGL DER GELR VE KRLAR
65 DER FAALYETLERDEN OLAAN GDER VE ZARARLAR (-)
650.
651.
652. REESKONT FAZ GDERLER (-)(1)
653. KOMSYON GDERLER (-)
654. KARILIK GDERLER (-)
655.
656.
657.
658.
659. DER GDER VE ZARARLAR (-)
66 FNANSMAN GDERLER (-)
660. KISA VADEL BORLANMA GDERLER (-)
661. UZUN VADEL BORLANMA GDERLER (-)
67 OLAANDII GELR VE KRLAR
670.
671. NCEK DNEM GELR VE KRLARI
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679. DER OLAANDII GELR VE KRLAR
68 OLAANDII GDER VE ZARARLAR (-)
680. ALIMAYAN KISIM GDER VE ZARARLARI (-)
681. NCEK DNEM GDER VE ZARARLARI (-)
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689. DER OLAANDII GDER VE ZARARLAR (-)
69 DNEM NET KRI (ZARARI)
690. DNEM KRI VEYA ZARARI
691. DNEM KRI VERG VE DER YASAL YKMLLK KARILIKLARI (-)
692. DNEM NET KRI VEYA ZARARI
7 MALYET HESAPLARI (7/A SEENE)
70 MALYET MUHASEBES BALANTI HESAPLARI
700. MALYET MUHASEBES BALANTI HESABI
701. MALYET MUHASEBES YANSITMA HESABI
71 DREKT LKMADDE VE MALZEME GDERLER
710. DREKT LKMADDE VE MALZEME GDERLER
711. DREKT LKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
712. DREKT LKMADDE VE MALZEME FYAT FARKI
713. DREKT LKMADDE VE MALZEME MKTAR FARKI
72 DREKT LK GDERLER
720. DREKT LK GDERLER
721. DREKT CLK GDERLER YANSITMA HESABI
722. DREKT LK CRET FARKLARI
723. DREKT LK SRE (ZAMAN) FARKLARI
73 GENEL RETM GDERLER
730. GENEL RETM GDERLER
731. GENEL RETM GDERLER YANSITMA HESABI
732. GENEL RETM GDERLER BTE FARKLARI
733. GENEL RETM GDERLER VERMLLK FARKLARI
734. GENEL RETM GDERLER KAPASTE FARKLARI
74 HZMET RETM MALYET
740. HZMET RETM MALYET
741. HZMET RETM MALYET YANSITMA HESABI
742. HZMET RETM MALYET FARK HESAPLARI
75 ARATIRMA VE GELTRME GDERLER
750. ARATIRMA VE GELTRME GDERLER
751. ARATIRMA VE GELTRME GDERLER YANSITMA HESABI
752. ARATIRMA VE GELTRME GDER FARKLARI
76 PAZARLAMA SATI YE DAITIM GDERLER
760. PAZARLAMA SATI VE DAITIM GDERLER
761. PAZARLAMA SATI VE DAITIM GDERLER YANSITMA HESABI
762. PAZARLAMA SATI VE DAITIM GDERLER FARK HESABI
77 GENEL YNETM GDERLER
770. GENEL YNETM GDERLER
771. GENEL YNETM GDERLER YANSITMA HESABI
772. GENEL YNETM GDER FARKLARI HESABI
78 FNANSMAN GDERLER
780. FNANSMAN GDERLER
781. FNANSMAN GDERLER YANSITMA HESABI
782. FNANSMAN GDERLER FARK HESABI
79 GDER ETLER (7/B SEENE)
790. LKMADDE VE MALZEME GDERLER
791. CRET VE GDERLER
792. MEMUR CRET VE GDERLER
793. DIARIDAN SALANAN FAYDA VE HZMETLER
794. ETL GDERLER
795. VERG, RESM VE HARLAR
796. AMORTSMANLAR VE TKENME PAYLARI
797. FNANSMAN GDERLER
798. GDER ETLER YANSITMA HESABI
799. RETM MALYET HESABI
8 (SERBEST)
9 NAZIM HESAPLAR
0 (SERBEST)