MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

PRATK BLGLER

Amortisman Snr
Arizi Kazanlar stisna Tutarlar
Asgari Geim ndirimi Tutarlar
Asgari cret ve Asgari crete likin Hesaplamalar
Aylk Sakatlk ndirim Tutarlar
Baz Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Baz Menkul Sermaye ratlarna Uygulanan ndirim Oranlar
Beyannamelerini mzalatma Kapsamnda Olanlar
Beyannamelerini mzalatmak Zorunda Olmayanlar
raklar in Aylk Asgari cret Tutarlar
Deer Art Kazanlar stisna Tutarlar
Dnemler tibariyle Asgari cret
Emlak Vergisi Deeri Yllk Art Oranlar
Emlak Vergisi Oranlar
Fatura Dzenleme Snr
Gecikme Zamm Oranlar
Geici Vergi Oranlar
Gelir Vergisi Tarifesi (cret D Gelirler in)
Gelir Vergisi Tarifesi (cret Gelirleri in)
GVK'nn 94 ile Ge. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Gre Baz Tevkifat Oranlar
Hizmet Szlemesi Sona Erdirilirken Dikkate Alnacak Bildirim Sreleri ve hbar Tazminat Tutarlar
Kanunu'na Gre Uygulanacak Para Cezalar
sizlik Sigortas Prim Oranlar
Katsaylar ve Devlet Memurlarna Salanan Sosyal Yardmlar
KDV ade ve Mahsuplarna likin Tablo
Kdem Tazminat Tavan
KKTC'ye Yaplacak Yolculuklarda Verilecek Gndelikler
Konut Kapc creti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri stisna Tutarlar
rgn Eitim rencileri in Dnemler tibariyle Aylk Asgari cret Tutarlar
zel Usulszlk Cezalar
Reeskont ve Avans lemlerinde Uygulanan skonto ve Faiz Oranlar
Sigorta Primine Esas Aylk Taban ve Tavan cretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Paras ile ocuk ve Aile Zamm Tutarlar
SS ve GSS Kanunu'na Gre Prim Oranlar
SS ve GSS Kanunu'na Gre Uygulanacak dari Para Cezalar
Tecil Faizi Oranlar
Terr Maduru altrmayana Uygulanacak Para Cezas Tutarlar
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye ratlarnda Beyan Snrlar
Tevkifata ve stisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS likin Beyan Snrlar
Toptan Eya Enflasyon Oranlar (1994=100)
Toptan Eya Fiyat Endeksi (1994=100)
Tketici Enflasyon Oranlar(1994=100)
Tketici Enflasyon Oranlar(2003=100)
Tketici Fiyat Endeksi (TFE 2003=100)
Usulszlk Cezalarna Ait Cetvel
retici Enflasyon Oranlar(2003=100)
retici Fiyat Endeksi (FE 2003=100)
Veraset ve ntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodlar
Vergiden Mstesna ocuk Yardm
Vergiden Mstesna Harcrah Tavan
Vergiden Mstesna Yemek Bedeli
Yatrm Tevik Belgesine Balanabilecek Sabit Yatrm Tutarlar
Yeniden Deerleme Oranlar
Yeniden Deerleme Oranlar (Ge. Ver. Dnemleri)
Yllara Gre Mkellefin Vergi Yk
Yllk cretli zinler
50 ve Daha Fazla i altrlan yerlerinde altrlmas Zorunlu Olan